ul. Bieżuńska 16,
87-510 Skrwilno

(54)2700086 881470544
sekretariat@spskrwilno.com.pl

Dla rodzica

Potrzebne dokumenty

Dla ucznia

Zestawy zadań i ćwiczenia

Dla nauczycieli

Najważniejsze informacje

Osiągnięcia

Sukcesy naszych uczniów

Kategoria:

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. W tym roku świętowaliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju, obchody Święta Niepodległości miały charakter symboliczny. Zespół Szkół w Skrwilnie kształci u uczniów postawy patriotyczne i przyłączył się do akcji „Szkoła do hymnu”. Ze względu na epidemię, wspólne śpiewanie odbyło się przede wszystkim za pośrednictwem aplikacji internetowej. "Szkoła do hymnu" to kontynuacja akcji MEN z 2019 r. i 2018 r. - "Rekord dla Niepodległej”. W tym roku uczniowie grup „0” wraz z nauczycielami i dyrekcją ZS w Skrwilnie wspólnie zaśpiewali 4 zwrotki hymnu. Zaś ci, którzy uczą się na odległość, dołączyli do akcji poprzez połączenie się za pomocą aplikacji Microsoft Teams i zaśpiewali hymn w formie on-line z wychowawcami. Tego dnia nauczyciele przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat tego ważnego święta.

Czytaj więcej: Szkoła do hymnu – 11 listopada
Kategoria:

Na podstawie Komunikatu MEN z dnia 05.11.2020r. informuję, że od dnia 09.11.2020r.  zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII.

Do 29 listopada br. uczniowie odbywać będą naukę wyłącznie w trybie zdalnym.

Przedszkole będzie  funkcjonowało bez zmian.

Jednocześnie zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID- 19.

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych placówka  umożliwia uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Kategoria:

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie informuje, iż na podstawie komunikatu Kujawsko–Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 23.10.2020 r. terminy konkursów przedmiotowych, które jeszcze się nie odbyły na etapie szkolnym, zostają anulowane, co w praktyce oznacza odwołanie tychże konkursów.

Kategoria:

Od poniedziałku 26.10.2020r. zgodnie z Komunikatem Prezesa RM z dnia 23.10.2020r.  uczniowie klas IV-VIII odbywać będą nauczanie zdalne.

Zajęcia  zdalne dla klas IV-VIII odbywać się będą  z wykorzystaniem platformy  Microsoft Teams.

Lekcje i zajęcia poprowadzone zostaną zgodnie z dotychczas  obowiązującym tygodniowym planem zajęć. Etapy szkolne Konkursów Przedmiotowych  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty będą organizowane w szkole zgodnie z harmonogramem. 

W związku z przejściem klas IV-VIII na zdalne nauczanie istnieje możliwość wypożyczenia na okres nauki zdalnej laptopów najbardziej potrzebującym uczniom. 

 Uczniowie klas I-III pozostają w szkole i kontynuują naukę w sposób tradycyjny.

      Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

         Proszę zadbać o ograniczenie kontaktów uczniów skierowanych na nauczanie zdalne, aby wprowadzone zmiany pomogły w walce z epidemią i by chronić najsłabszych.

Dziękuję za pomoc i zrozumienie. Życzę zdrowia.

 

Iwona Jeżewska – Świeżak

Dyrektor Zespołu Szkół w Skrwilnie

Kategoria:

Takie motto przyświecało Świętu Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Skrwilnie. Dnia 13 października 2020r. społeczność uczniowska podziękowała swoim pedagogom i pracownikom słowami poezji zaprawionymi muzyczną nutą.

Z zachowaniem należytych norm sanitarnych przygotowano krótki program, w którym uczniowie prezentowali „na wesoło” różne typy nauczycieli i uczniów. Nie zabrakło życzeń, słów wdzięczności i zapewnień o dozgonnej pamięci. Tradycyjny kwiatek zastąpiono przygotowanymi graficznymi podziękowaniami, które zdobić będą ściany pokoju nauczycielskiego, by przypominały pedagogom o tym, że brać uczniowska pamięta o swoich nauczycielach. „A w tych trudnych czasach – jak zaakcentowała dyrektor ZS w Skrwilnie pani Iwona Jeżewska – Świeżak – życzymy sobie wzajemnie wszyscy przede wszystkim zdrowia.”

W przygotowaniu skromnej uroczystości uczniom pomogli: p. Iwona Sękowska i p. Grzegorz Kowalski.

Czytaj więcej: „Trzeba wielkiego serca, by kształtować młodych ludzi.”