Statut

Statut Gminnego Przedszkola w Skrwilnie


 Wzory druków do rekrutacji do przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2020-2021.

 

Wniosek rodziców o przyjęcie do przedszkola

Wniosek rodziców o przyjęcie do przedszkola

Zgłoszenie kandydata zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej

Zgłoszenie kandydata zamieszkałego w obwodzie publicznej szkoły podstawowej

Potwierdzenie rodzica kandydata woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej

Potwierdzenie rodzica kandydata woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej

 


Oświadczenie-RODO 

Oświadczenie-RODO